مجلات JCR گروه پژوهشی فربار: دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای اخذ مدرک تحصیلی و اعضاء هیات علمی به منظور  ارتقاء رزومه ی علمی شان، نیازبه چاپ حداقل یک...

ادامه مطلب

آشنایی با مفهوم Impact Factor یا ضریب تاثیر گروه پژوهشی فربار :ضریب تاثیر یا Impact Factor شاخص کمی است که میزان ارجاع و یا رفرنس دهی یک مجله را بیان می کند و میزان تاثیری را...

ادامه مطلب

مفهوم Q در مجلات SCOPUS‌ گروه پژوهشی فربار :  در میان مجلات مختلف (ISI, JCR, ISC, SCOPUS , ...) مجلات (ISI(JCR با ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر سنجیده می شوند و مجلات SCOPUS با شاخص...

ادامه مطلب