انجام پروژه ها ی میکرو کنترلر AVR و کامپایلر Codevision   گروه پژوهشی فربار AVR یک میکروکنترلر تک تراشه ای با معماری ۸ بیتی RISC(کامپیوتر با مجموعه دستورات کم) هاروارد است...

ادامه مطلب