انجام شبیه سازی درس آنتن با نرم افزار HFSS  گروه پژوهشی فربار  نرم افزار شبیه سازی HFSS که مخفف High Frequency Structure Simulation است یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای موجود در زمینه...

ادامه مطلب