انجام پروژه عمران با نرم‌افزار سازه۹۰ (SAZE90) گروه پژوهشی فربار  سازه ۹۰ نرم افزار ترسیم نقشه های سازه های بتنی به صورت اتوماتیک است. سازه۹۰ خروجی نرم افزارهای ETABS,...

ادامه مطلب

انجام پروژه رشته صنایع بانرم افزار vensim انجام پروژه صنایع با نرم افزار vensim پژوهشکده فرباراین نرم افزار نوعی ابزار مدل سازی در مسائل منابع آب است. Vensim قادر به مجسم نمودن، پردازش، شبیه سازی، تحلیل و بهینه...

ادامه مطلب

انجام پروژه طراحی با نرم افزار AutoCAD گروه پژوهشکده فربار اتوکد (به انگلیسی: AutoCAD) نرم‌افزاری است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود. این...

ادامه مطلب