معرفی نرم افزار solidworks گروه پژوهشی فربار: نرم افزار بسیار پیشرفته به منظور طراحی سازه های صنعتی به صورت سه بعدی می باشد. شما با استفاده از نرم افزار Solidworks می...

ادامه مطلب

نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera گروه پژوهشی فربار  امروزه یکی از پرکاربردترین حوزه های کاری در محیط صنعتی حوزه برنامه ریزی کنترل پروژه می باشد و می توان...

ادامه مطلب