انجام پروژه طراحی و شبیه سازی با نرم افزار ADS تیم فنی و مهندسی فربار نرم افزار Advanced Design System یا ADS ، محصول شرکت Agilent EESof EDA می باشد که یکی از پرطرفدارترین ابزاری موجود...

ادامه مطلب