شبیه سازی مدارات الکترونیکی با نرم افزار Proteus  گروه پژوهشی فربار نرم افزار Proteus (پروتئوس) یک نرم افزار جامع برای شبیه سازی مدارات الکترونیکی محسوب می شود. این نرم...

ادامه مطلب

انجام پروژه ها ی میکرو کنترلر AVR و کامپایلر Codevision   گروه پژوهشی فربار AVR یک میکروکنترلر تک تراشه ای با معماری ۸ بیتی RISC(کامپیوتر با مجموعه دستورات کم) هاروارد است...

ادامه مطلب