انجام پروژه عمران با نرم‌افزار Tekla Structures گروه پژوهشی فربار نرم افزار  Tekla Structures از جمله نرم افزار های قدیمی مدلسازی سازه و تهیه نقشه های کارگاهی (شاپ دراوینگ) می...

ادامه مطلب

انجام پروژه عمران با نرم‌افزار سازه۹۰ (SAZE90) گروه پژوهشی فربار  سازه ۹۰ نرم افزار ترسیم نقشه های سازه های بتنی به صورت اتوماتیک است. سازه۹۰ خروجی نرم افزارهای ETABS,...

ادامه مطلب