معرفی و چاپ مقاله ISI معرفی و چاپ مقاله ISI موسسه اطلاعات علمی ) Institute for Scientific Information (، بانک اطلاعاتی مرکزی برای فهرست کردن و پوشش دادن مهمترین مجلات علمی منتشر شده در دنیا، به منظور...

ادامه مطلب

قسمتهای مختلف یک مقاله ISI قسمتهای مختلف یک مقاله ISI قسمتهای مختلف یک مقاله ISI گروه پژوهشی فربار در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را در زمینه مشاوره پروژه های دانشجویی آغاز کرد. هدف ما در راستای...

ادامه مطلب

انواع تحقیقات علمی ( مقاله نویسی ISI ) در بخش قبلی به ضرورت و مزایای مقاله نویسی ISI پرداخته شد. در این بخش می خواهیم به بررسی انواع تحقیقات علمی بپردازیم . پس تا پایان...

ادامه مطلب

ضرورت و مزایای مقاله نویسی ISI ضرورت و مزایای مقاله نویسی ISI گروه پژوهشی فربار امروزه توسط تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی گوناگون واژهای تحت عنوان دهکده جهانی بوجود آمده است. این واژه بیان میدارد...

ادامه مطلب

نگارش و چاپ مقاله ISI و ISC نگارش و چاپ مقاله ISI و ISC   نگارش و چاپ مقاله ISI و ISC نگارش و چاپ مقاله ISI و ISC گروه پژوهشی فربار (شماره ثبت 612542) مجموعه ای علمی پژوهشی با کادری با تجربه و...

ادامه مطلب

تفاوت Earthquake Risk و Earthquake Hazard تفاوت Earthquake Risk و Earthquake Hazard تفاوت Earthquake Risk و Earthquake Hazard در طبيعت پديده هاي به سه دسته زير تقسيم بندي مي شوند: (Deterministic) 1) پديده هاي معين (Un Deterministic) 2) پديده هاي...

ادامه مطلب

آموزش مراحل شبیه سازی در نرم افزار انسیس آموزش مراحل شبیه سازی در نرم افزار انسیس شبیه سازی در انسیس و به طور کلی دینامیک سیالات به طور کل به چهار مرحله تقسیم بندی می­شوند: 1-مدل سازی 2-شبکه بندی ...

ادامه مطلب

انجام پروژه شبیه سازی با نرم افزار انسیس Ansys انجام پروژه شبیه سازی با نرم افزار انسیس Ansys تیم فنی و مهندسی فربار سفارش پروژه با استفاده از نرم افزار انسیس ANSYS و با بهره گیری از روش های  تحلیلی ، مدل سازی،...

ادامه مطلب