بهینه‌سازی پارامترهای سیستم تعلیق در خودروهای صحرایی

شبیه سازی اگزوز در نرم افزار کامسول

تحلیل الاستوپلاستيك كشش عميق يك ورق با استفاده از روش المان محدود

مطالعه الگوی جریان در راکتورهای ایرلیفت با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی

عیب یاتاقان غلتشی بر پایة تحلیل ارتعاش و روش هوش مصنوعی

تحلیل تنش به روش المان محدود یک شاتون موتور احتراق داخلی به کمک ترمودینامیک زمان محدود

شبیه سازی مخزن تحت فشار جدار ضخیم