شبیه سازی با مقاله


گروه پژوهشی فربار : شبیه‌­سازی‌ در واقع فرآیند طراحی‌ مدلی‌ از سیستم‌ واقعی است؛ که با ‌انجام‌ آزمایش­ها با استفاده از این‌ مدل و‌ با هدف‌ پی‌بردن‌ به‌ رفتار سیستم‌، یا ارزیابی‌ استراتژی­های‌ گوناگون،‌ در محدوده‌ای‌ که‌ به‌وسیله‌ معیار و یا مجموعه‌ای‌ از معیارها اعمال‌ شده‌، برای‌ عملیات‌ سیستم‌، صورت ‌می‌گیرد. شبیه­ سازی تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است. هم­چنان‌که یک سیستم با گذشت زمان تکوین می­یابد، رفتـــار آن با ایجاد مدل شبیه­ سازی بررسی می­ شود. این مدل، معمولاً به‌شکل مجموعه‌ای از فرض­های مربوط به عملکرد سیستم است. این فرض­ها در چارچوب رابطه­های ریاضی، منطقی و نمادین بین نهاده­ها یا اهداف مورد نظر سیستم بیان می­ شود.

شبیه سازی مقاله

شبیه سازی مقاله

خدمات شبیه سازی مقاله گروه پژوهشی فربار 

 • شبیه سازی کلیه مقالات فنی مهندسی
 • تحویل فابل های شبیه سازی
 • آموزش فرآیند شبیه سازی ( در صورت لزوم )
 • مشاوره انجام شبیه سازی مقاله
 • پیاده سازی مقالات با کیفیت بالا

رشته های تحت پوشش مشاوره ای فربار 

 • شبیه سازی مقالات مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها
 • شبیه سازی مقالات مهندسی شیمی کلیه گرایش ها
 • شبیه سازی مقالات مهندسی برق کلیه گرایش ها
 • شبیه سازی مقالات مهندسی صنایع  کلیه گرایش ها
 • شبیه سازی مقالات مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها
 • شبیه سازی مقالات مهندسی پزشکی
 • شبیه سازی مقالات مهندسی بیومکانیک
 • شبیه سازی مقالات مهندسی مواد و متالوژی کلیه گرایش ها
 • شبیه سازی مقالات مهندسی عمران کلیه گرایش ها

ارتباط مستقیم و ۲۴ ساعته

۰۹۰۳۲۳۱۸۰۳۰   – ۰۹۱۰۰۵۴۱۶۹۸

۰۹۱۰۰۵۴۱۶۹۹    – ۰۸۶۳۳۶۶۷۷۵۴